§1 Všeobecné ustanovenia • Každý používateľ fóra je povinný si osvojiť a v plnej miere dodržiavať všetky pravidlá, nachádzajúce sa v nasledujúcich odsekoch. • Každý používateľ fóra je povinný dbať a rešpektovať rozhodnutia, ktoré stanovia členovia ErebosMu teamu. • ErebosMu team má právo za akékoľvek porušenie pravidiel fóra udeliť používateľovi trest, podľa závažnosti previnenia. Mieru previnenia ErebosMu team posúdi podľa normy, ktorá je stanovená v interných pravidlách. • Iba členovia ErebosMu teamu majú právo určiť, či sa jednalo alebo nejednalo o porušenie pravidiel. • V prípade akéhokoľvek sporu s členom ErebosMu teamu sa obráťte na administrátora hry pomocou ticket systému alebo zaslaním e-mailu pre preskúmanie. • Všetky účty registrované na fóre sú výlučne vlastníctvom ErebosMu a používateľ ich má tzv. prepožičané. §2 Komunikácia • Povolené jazyky na fóre sú slovenčina a čeština, prípadne angličtina pre menšinové skupiny hráčov. Prosím, obmedzte používanie iných jazykov na krátke citácie či frázy. • Je prísne zakázané používať kdekoľvek na fóre či v súkromných správach urážky voči iným hráčom respektíve voči členom ErebosMu teamu. • Urážky, vulgarizmy či provokácie voči ErebosMu teamu (Administrátor,Game Master,Hunter, Moderátor) môžu byť potrestané okamžitým a trvalým blokovaním na fóre. Témy a príspevky, vytvorené za účelom vyvolania nejakého osobného konfliktu , prípadne s hernou podporou, témy založené na vytvorenie alebo prehĺbenie herných problémov, budú vymazané a ich autor potrestaný. Vo veľmi výnimočných prípadoch, obzvlášť pri hrubých urážkach, môže tento trest zasiahnuť aj do hry. • Je zakázané prezentovať na fóre extrémistické hnutia, pornografiu, politické či náboženské názory alebo propagáciu, rasizmus či čokoľvek iné, čo by ErebosMu team určil za nevhodné. • Pre súkromnú komunikáciu medzi dvoma užívateľmi prosím používajte súkromné správy. §3 Profil hráča • Je zakázané používať prezývku, ktorá je vulgárna, nevhodná alebo ktorá napodobňuje prezývku členov ErebosMu teamu, takisto je zakázané vystupovať v ich mene. • Je zakázané vo svojom profile (bydlisko, koníčky atď.) písať vulgarizmy či iným spôsobom nevhodné slová. • Je zakázané vymáhať heslo pre účet na fórum, alebo aj herné heslo od iného užívateľa. §4 Podpis • Podpis hráča nesmie byť urážlivý či iným spôsobom nevhodný. • Akákoľvek reklama v podpise na iné hry, prípadne reklama na iné stránky, je zakázaná. §5 Vytvorenie témy • Téma musí byť vytvorená v príslušnej sekcii. • Predtým, než vytvoríte tému s určitým obsahom (s otázkou, nápadom a pod.), použite funkciu hľadať, ktorá sa nachádza vo Vašej hlavnej lište a overte si, že či sa daná téma už neriešila či nebola zodpovedaná. Zabránite tak zbytočnému vytváraniu opakovaných tém. §6 Vloženie príspevku • Ak vkladáte príspevok na fórum, musí sa týkať sekcie, do ktorej daný príspevok vkladáte. §7 Spamovanie – nežiaduce príspevky • Nie je dovolené fórum zbytočne zaťažovať správami, ktoré sú klasifikované ako spam. §8 Správanie • Správajte sa k ostatným používateľom fóra s rešpektom a správajte sa slušne. • Nezabúdajte, že na fóre sú ľudia rôzneho veku a s rozličným poznaním herného "know how". Preto zostaňte trpezlivý, ak sa Vám niektoré otázky zdajú hlúpe alebo detské, nie každý vie o hre hneď všetko. • Osobné urážanie iných hráčov nie je povolené nikde na fóre, ani v inom súkromnom formáte /Súkromné správy/. §9 Autorské práva • Nepoužívajte vo Vašich príspevkoch žiaden materiál, na ktorý má niekto iný autorské práva, bez jeho súhlasu. §10 Tresty a blokovanie • V prípade menej závažného porušenia pravidiel fóra bude hráč napomenutý. V prípade, že sa bude jednať o opakovaný menší priestupok či hrubšie porušenie pravidiel, bude používateľ potrestaný podľa závažnosti.Dĺžku a závažnosť priestupku určí kompetentná osoba. V prípade, že sa bude jednať o neuposlúchnutie upozornenia či o hrubé porušenie pravidiel fóra, je možné pristúpiť k zablokovaniu účtu používateľa na dobu určitú, neurčitú alebo bude používateľ vylúčený z fóra natrvalo (tzv. trvalý BAN). §11 Zmena pravidiel •Vyhradzujeme si právo zmeniť v budúcnosti tieto pravidlá aj bez predchádzajúceho upozornenia.