1 Dôležité, Zamknuté : Donate

od thanatos

2 Zamknuté : NPC v hre

od Elijah

3 Zamknuté : Funkcie hry

od Elijah

4 Zamknuté : Rozdelenie statov/pointov

od Elijah

5 Dôležité, Zamknuté : Pravidlá fóra

od Elijah

6 Dôležité, Zamknuté : Problémy s hrou a jej spustením

od Elijah