1 Dôležité, Zamknuté : Discord server

od Wotan

2 Dôležité, Zamknuté : Progress list, bližšie info

od thanatos

3 Dôležité, Zamknuté : Exp Systém

od thanatos

4 Dôležité, Zamknuté : Season 9

od thanatos

5 Dôležité, Zamknuté : Licencia, Verejný test

od thanatos

6 Dôležité, Zamknuté : Donate

od thanatos