1

Téma: Rozdelenie statov/pointov

Delenie bodov u jednotlivých postáv. HODNOTA 25000

BK -(DK,BK,BM)
SILA>12 000
OBRATNOSŤ>8000
VITALITA>1000
ENERGIA>4000


SM -(DW,SM,GM)
SILA>500(+ -)
OBRATNOSŤ>8000
VITALITA>500
ENERGIA>16000


ME -(FE,ME,HE).                                    Energi Elf
SILA>500(+ -).                                          SILA>500 (+ -)
OBRATNOSŤ>22700.                              OBRATNOSŤ>1000
VITALITA>1000.                                       VITALITA>500
ENERGIA>800.                                         ENERGIA>23000


MG -(MG,DM).                                              Silové MG
SILA>500.                                                      SILA>15000
OBRATNOSŤ>8000.                                     OBRATNOSŤ>8000
VITALITA>1000.                                            VITALITA>1000
ENERGIA>15500.                                          ENERGIA>1000


DL -(DL,LE)
SILA>11000
OBRATNOSŤ>5000
VITALITA>3000
ENERGIA>6000


RF -(RF,FM)

SILA>500(+ -)
OBRATNOSŤ>20000
VITALITA>3000
ENERGIA>1500


SUM -(SUM,DM)
SILA>500 (+ -)
OBRATNOSŤ>15000
VITALITA>1000
ENERGIA>8500


*Tieto informácie sú čisto informatívneho charakteru.
Existuje oveľa viac kombinácii delenia statov u jednotlivých postáv.

Thumbs up Thumbs down